Jak przystąpić do Cat Club Feniks?

Jak przystąpić do Cat Club Feniks?

Poniżej opisana jest procedura rejestracji w naszym stowarzyszeniu. Prosimy o jej przestrzeganie, żeby usprawnić cały proces. W razie pytań lub niejasności zachęcamy przed wysłaniem dokumentów do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Żeby zostać członkinią lub członkiem stowarzyszenia Cat Club Feniks:

1. Wypełnij i własnoręcznie podpisz deklarację członkowską.
Uwaga: jeżeli przystępujesz do CCF z inną osobą (np. małżonkiem, siostrą, itd.) to każda osoba musi wypełnić i podpisac osobny druk deklaracji członkowskiej.

2. Skan deklaracji członkowskiej (lub zdjęcie dobrej jakości) wyślij pod adres ccf@catclubfeniks.pl

3. Poczekaj na pozytywną decyzję Zarządu o możliwości przystąpienia do Cat Club Feniks.

4. Po jej otrzymaniu wyślij pocztą pod adresem stowarzyszenia następujące dokumenty:

a) wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską;

b) wypełniony i podpisany druk zgłoszenia danych osobowych do FPL
UWAGA: dla każdej osoby musi być wypełniony osobny druk.

c) oryginały rodowodów swoich kotów;
UWAGA: jeżeli rodowód jest wydany przez FPL (Felis Polonia), to możesz do klubu wysłać tylko kserokopię. Dla wszystkich innych rodowodów wymagane jest przesłanie oryginału oraz wniosku o wykonanie nostryfikacji.

d) dołącz wnioski o wykonanie nostryfikacji (jeżeli rodowodów nie wystawiła federacja FPL);

e) zaświadczenie z poprzedniego klubu FPL (jeżeli byłaś / byłeś członkiem jakiegoś) o rozliczeniu się ze składek i opłat za dokumenty;

f) zaświadczenie od lekarza weterynarii dla każdego kocura o tym, że oba jego jądra prawidłowo zstąpiły do worka mosznowego (zgodnie z regulaminem hodowlanym FIFe – 3.2);

g) na konto klubu wpłać składkę członkowską i opłaty za pozostałe dokumenty zgodnie z cennikiem, a kopię wykonania przelewu lub wpłaty dołącz do dokumentów.

  • Nowi członkowie przystępujący do stowarzyszenia od 1 lipca do 30 września opłacają tylko połowę należnej składki.
  • Przystępujący od 1 października do 30 listopada opłacają 1/4 składki (indywidualna – 17zł, rodzinna –  19zł).
  • Przystępujący od 1 grudnia opłacają składkę za grudzień w wysokości: indywidualna – 8 zł, rodzinna – 9 zł.

Wszystkie dokumenty prosimy wysłać listem poleconym priorytetowym pod adres:

Cat Club Feniks
Piotr Sawicki
ul. E. Plater 1
48-100 Głubczyce

O przyjęciu w poczet członków CCF informujemy drogą mailową. Oryginały rodowodów kotów odsyłane są w kilka dni po dokonaniu rejestracji kotów w klubie listem poleconym priorytetowym.

Żeby zostać członkiem naszego stowarzyszenia, trzeba mieć adres mailowy i oczywiście regularnie sprawdzać pocztę. Tą właśnie drogą komunikujemy się z naszymi członkami i wysyłamy wszystkie informacje klubowe.

Po zarejestrowaniu otrzymuje się e-mail’a z linkiem aktywującym dostęp do strefy klubowicza. Obowiązkiem nowego członka jest aktywowanie dostępu i sprawdzenie czy wszystkie dane osobowe oraz dane zarejestrowanych kotów zgadzają się.

Adres do korespondencji:

Cat Club Feniks

ul. E.Plater 1
48-100 Głubczyce

e-mail: ccf@catclubfeniks.pl

tel. 600 764 763
tel. stacj. 77 544 38 62